Tampereen kaupunki julkisti IoT-suuntaviivat, Intrinsic mukana määrittelytyössä

IoT on merkittävässä roolissa useissa Tampereen kaupungin tulevissa tietojärjestelmähankkeissa. Järjestelmien tuottaman tiedon tehokas hyödyntäminen on perusta palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti. Kaupunki onkin julkaissut dokumentin “Kaupunkikehittäjän pikaopas IoT-maailmaan” helpottamaan datan avaamista, hyödyntämistä ja luvitusta kaupungin ja eri sidosryhmien tietojärjestelmähankkeissa.

Intrinsic oli alusta lähtien mukana dokumentin määrittelytyössä. Intrinsicillä on pitkä kokemus vaativien tiedonkeruu- ja visualisointijärjestelmien toteutuksesta, joten osallistuminen tähän määrittely- ja kirjoitustyöhön oli hyvin luontevaa.

Dokumentti toteutettiin kaupungin Smart Tampere -ohjelmassa kehitetyllä avoimen määrittelyn prosessilla, jossa kaupunki, yritykset ja muut sidosryhmät yhdessä etsivät ratkaisua annettuun haasteeseen. Avoimen määrittelyn tulos on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisessä.

Lisätietoa Smart Tampere -ohjelmasta löytyy täältä.

Tampereen kaupunki valmistautuu IoT-hankkeisiin

Tampereen kaupunki kehittää IoT-mallia mahdollisia tulevia hankkeita varten. Kehitystyö tapahtuu Smart Tampere -organisaation ja yritysten yhteistyönä. Tavoitteena on luoda Smart City IoT -hankemäärittelydokumentti, jossa määritellään referenssiarkkitehtuuri, datan luvitus ja rajapinnat. Hankemäärittelydokumentti tulee ohjaamaan Smart City IoT-ympäristön suunnittelua, toteutusta ja hankintoja.

Suuressa organisaatiossa eri tietojärjestelmistä tulee helposti siilomaisia. Tieto ei kulje järjestelmien välillä ja seurauksena syntyy eri osastojen päällekkäistä toimintaa. Hankkeiden ja projektien kokonaisuuden hallinta on vaikeata. IoT-hankemäärittelydokumentti auttaa löytämään keinoja pois siilomaisista ratkaisuista kohti tiedon laajempaa hyödyntämistä. Kaupungin tarkoitus on jakaa järjestelmien tuottamaa dataa myös avointen rajapintojen kautta. Tällöin yritykset ja muut kaupungin sidosryhmät pääsevät kehittämään tuotteita ja palveluja kaupungin tarjoaman tiedon pohjalta.

Dokumenttia työstetään työpajoissa, joissa on mukana sekä Tampereen kaupungin että yritysten asiantuntijoita. Kaupunki vastaa toimialaosaamisesta sekä reunaehdoista ja yritykset tuovat panoksensa suunnitteluun osaamisalueidensa mukaisesti. Määrittelydokumentti tulee olemaan avointa tietoa ja sen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2018. Intrinsic on mukana määrittelytyössä.

Lisätietoa Smart Tampere -hankkeista löytyy täältä.

Teiden talvikunnossapitokausi alkaa, IntrinWay auttaa päätöksenteossa

Syksyn myötä teiden talvikunnossapitokausi alkaa. Kunnossapitäjien täytyy reaaliajassa seurata kelitilannetta ja tehdä sen pohjalta nopeita päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä. Turvallisen ajokelin kannalta oleellista on tehdä oikeat kunnossapitotoimenpiteet ja oikeaan aikaan. IntrinWay auttaa kunnossapitäjien työnjohtoa tässä päätöksenteossa antamalla perusteellisen tilannekuvan tiesäästä ja sen kehittymisestä.

Turvallisuus on ykkösasia, mutta oikeat päätökset toimenpiteiden suorituksista auttavat myös optimoimaan kunnossapidon kustannuksia. Laatutasosta ei voi tinkiä.

IntrinWay on tiesäätiedon visualisointisovellus ja päätöksenteon tukijärjestelmä. IntrinWay:n käyttäjiä ovat tiesääammattilaiset kunnossapidossa, liikennekeskuksissa ja tutkimustehtävissä. Lue lisää esitteestä!

Lumipeitettä ei vielä ole edes Lapissa mutta ruskan värit näkyvät IntrinWayn kelikamerakuvissa Kilpisjärveltä ja Nuorgamista:

Suomalaiset tiesään ammattilaiset kokoontuivat 6.-7.6.2017 Kouvolassa

Valtakunnalliset tiesääpäivät pidettiin 6.-7.6.2017 Kouvolassa. Tämän vuoden puheenaiheisiin ja esityksiin kuuluivat mm. automaattiajaminen, uudet anturiteknologiat sekä keliennusteiden ja palveluiden kehittäminen.

Lisää tietoa tapahtumasta ja esitelmäaineistot löydät ELY-keskusten uutissivuilta.

Tiesääpäivät on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joka toinen vuosi järjestämä tapahtuma teiden talvikunnossapitoon ja liikenteen hallintaan tiesääasioissa liittyville tahoille. Näitä tahoja ovat mm. Liikennevirasto, liikennekeskukset, sääpalveluyritykset, tiesäähän liittyviä tuotteita ja palveluja toimittavat yritykset sekä tiesäähän liittyvät asiantuntijat.

Tiesääpäivillä esitelmöidään ja keskustellaan tiesään uusimmista kehitysasioista sekä Suomen että kansainväliselläkin tasolla. Tiesääpäivät on myös tärkeä alan ammattilaisten verkostoitumistapahtuma.

Onnistunut ja kaikille osapuolille hyödyllinen tilaisuus, taas kerran!

Kuva kopioitu ELY-keskuksen uutisesta.

Valtakunnalliset tiesääpäivät 3.-4.6.2015 Kouvolassa, Intrinsic Oy mukana

Yhteenveto tapahtumasta ja Intrinsic Oy:n Tiesääpäivillä pitämä esitys.

Tiesääpäivät on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joka toinen vuosi järjestämä tapahtuma teiden talvikunnossapitoon ja liikenteen hallintaan tiesääasioissa liittyville tahoille. Näitä tahoja ovat mm. Liikennevirasto, liikennekeskukset, sääpalveluyritykset, tiesäähän liittyviä tuotteita ja palveluja toimittavat yritykset sekä tiesäähän liittyvät asiantuntijat.

Tiesääpäivillä esitelmöidään ja keskustellaan tiesään uusimmista kehitysasioista sekä Suomen että kansainväliselläkin tasolla. Tiesääpäivät on myös tärkeä alan ammattilaisten verkostoitumistapahtuma.

Intrinsicin piti esityksen aiheesta Avointa dataa hyödyntävä tiesääjärjestelmä. Esityksessä kuvattiin Intrinsicin kehittämä Liikennevirastosta riippumaton tiesääjärjestelmä, joka hyödyntää avointa säädataa ja toisaalta ennustepalveluista hankittavaa dataa. Järjestelmällä voidaan tuottaa asiakaskohtaisia tiesääratkaisuja ja palveluja esimerkiksi talviurakoitsijoiden käyttöön. Sitä voidaan hyödyntää myös upotettuna vaikkapa ajoneuvotietokoneissa erityisen tiedonsiirtorajapinnan kautta. Käytännön toimintaa demottiin IntrinWay- käyttöliittymällä. Esitys herätti laajaa mielenkiintoa ja jatkokeskusteluja.

Muissa tämän vuoden esityksissä kuultiin mm. uusista ennustepalveluista ja niiden verifioinneista, Liikenneviraston tiesääjärjestelmän kehitystilanteesta ja uusista tiesääasemateknologioista.

Erinomaisen onnistunut ja kaikille osapuolille hyödyllinen tilaisuus!

Älykkään liikenteen ITS-2014-konferenssissa yli 2200 rekisteröitynyttä osallistujaa

Lataa artikkeli ja Powerpoint-esitys ja katsele kuvia näyttelystä.

ITS-konferenssi on Euroopan suurin älykkään liikenteen tapahtuma vuonna 2014 ja se pidettiin kesäkuun 16.-19. Helsingin messukeskuksessa. Konferenssin aihepiiri kattoi laajasti älykkään liikenteen eri alueet kuluttajasovelluksista päästöjen minimointiin.

Intrinsic luennoi aiheesta “Open data based RWIS for mobile devices”. Artikkeli ja esitelmä käsittelivät Intrinsicin kehitysprojektia jossa tutkitaan avoimen säädatan hyödyntämistä tiesääjärjestelmäkäytössä. Projektin toinen päätavoite on kehittää tiesääjärjestelmän keskeiset käyttöliittymäsovellukset mobiililaitteille.

Lataa artikkeli ja Powerpoint-esitys ja katsele kuvia näyttelystä.