suomalainen ohjelmistoyritys ohjelmistokehitys

Laadukkaita ohjelmistoja yli 30 vuoden kokemuksella

Intrinsic Oy on vuonna 1984 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys. Tehostamme asiakasyritysten toiminnan tuottavuutta räätälöidyillä tietojärjestelmillä. Vastaamme tekemisistämme koko järjestelmäinvestoinnin elinkaaren ajan.

Meillä on vahva näkemys ja kokemus siitä, miten asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. Tietojärjestelmien toteutus ja toimitus aikataulussa varmistaa asiakkaan järjestelmäinvestoinnin kannattavuuden. Toimitamme korkean vaativuustason tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmiä valituille asiakassegmenteille. Ratkaisumme jakautuvat tiesäätietoon ja liikenteenhallintaan liittyviin järjestelmiin sekä teollisuuden laadunohjausjärjestelmiin. Järjestelmät palvelevat muuttuvien olosuhteiden hallintaa ja optimointia.

Tekniseltä kannalta järjestelmille on yhteistä vaativa tiedonkeruu mittalaitteilta, tiedon hallinta tietokannassa, tiedon analysointi sekä loppukäyttäjäsovellukset tiedon hyödyntämiseen. Toimittamamme järjestelmät kommunikoivat sujuvasti muiden tietojärjestelmien kanssa. Palvelukokonaisuus koostuu tarvittavasta ratkaisukonsultoinnista, kokonaisuuden hallinnan varmistavista projektipalveluista, järjestelmäkehityksestä sekä ylläpidosta. Toimipisteemme sijaitsee Tampereen keskustassa.

Pitkäjänteisyys ja vakaus

Sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään toimittamiamme järjestelmiä koko niiden elinkaaren ajan. Asiakkaan ei tarvitse sietää teknologiahypyistä aiheutuvia katkoksia ja epäjatkuvuuksia järjestelmien käytössä ja kehityksessä. Pitkäjänteisessä yhteistyössä sekä asiakas että toimittaja tietävät tarkalleen järjestelmän elinkaaritilan ja yllättäviinkin kehitystarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.

Toimitettavat järjestelmät ja niihin tehtävät muutokset testataan kattavasti aina ennen käyttöönottoa. Tuotantokäytössä virheitä ei saa enää esiintyä.

Ammattitaito ja vastuu

Meillä henkilökunta vastaa työnsä tuloksista. Tehty työ ei katoa mihinkään abstraktiin bittiavaruuteen vaan näkyy suoraan asiakkaan järjestelmien kehittymisenä ja loppukäyttäjien reaktioina. Meille on kunnia-asia, että nämä reaktiot pysyvät positiivisina. Henkilökunnallamme on pitkä kokemus vaativien tietojärjestelmien kehittämisestä ja toimimisesta suoraan asiakkaan kanssa. Suurimmalla osalla on diplomi-insinöörin tutkinto.

Laatu

Tietojärjestelmän laatu lähtee asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä, ammattitaitoisista tekijöistä, kurinalaisesta tuotantoprosessista sekä kokonaisuuden hallinnasta. Intrinsicin ohjelmistotuotantoprosessin kykyä tuottaa laatua testataan jatkuvasti asiakkaiden toimesta.

Historia

Intrinsic Oy:n perusti vuonna 1984 neljä Tampereen teknillisen korkeakoulun teekkaria. Unix oli juuri murtautumassa ohjelmistogurujen maailmasta vakavasti otettavaksi kaupalliseksi käyttöjärjestelmäksi etenkin teknisissä sovelluksissa. Unixin tarjoama periaatteellinen sovellusten laitteistoriippumattomuus edusti täysin uutta ajattelua tietotekniikkateollisuudessa. Unix-pohjaisten laitteiden myynti kuitenkin vaati, että ympäristöön oli tarjolla sovelluksia ja palveluita. Intrinsicin alkuperäinen liikeidea oli iskeä juuri tähän markkinaan.

Alkuvuosina toiminta oli hyvin teknologialähtöistä ja guruhenkistä. Läheistä yhteistyötä tehtiin Hewlett-Packardin ja muiden Unix-laitetoimittajien kanssa. Ensimmäiset tuotteet olivat editori Eddie ja tekstinkäsittelijä Wordie. Näitä myytiin mm. useisiin suomalaisiin tekniikan oppilaitoksiin. Tässä vaiheessa toimitettiin myös paljon konsultointia sekä ohjelmistokehityspalveluja muille Unixia hyödyntäville yrityksille, esimerkiksi Valmet Automationille.

Unixissa sovellukset koodattiin C-kielellä. Ennen Unixia lähes kaikki maailman tekniset ohjelmistot oli koodattu Fortranilla. Tästä syntyi idea kehittää Fortran-C-ristikääntäjä.Tuloksena oli C-77 ja haasteena kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston rakentaminen sille. Tässä onnistuttiin hyvin ja C-77:n asiakkaita olivat esimerkiksi NASA, CERN, Intel, Aermacchi ja Los Alamos National Laboratory.

Koulutuspalvelut olivat myös mukana tuoterepertuaarissa. Unix-, C- ja niihin liittyvien teknologioiden koulutuksella oli tällöin kova kysyntä. Intrinsic oli Suomen ensimmäinen yleistä kaupallista relaatiotietokantakoulutusta tarjoava yritys.

Kun Unix kahdeksankymmentäluvun loppuun mennessä kypsyi tietotekniikan peruskauraksi, oli aika kääntää katse teknologian sijasta asiakkaisiin ja ratkaisujen toimittamiseeen.

Intrinsicin kokemus teollisuuden teknisestä tietojenkäsittelystä oli pohjana kun päätettiin keskittyä tietokantapohjaisiin tiedonkeruujärjestelmiin. Tämä kehitys johti edelleen kahteen päälinjaan: teollisuuden laadunohjausjärjestelmiin sekä tiesäätiedon ja liikenteenhallinnan järjestelmiin. Nämä ovat Intrinsicin tukijalat edelleen.

Matkan varrella teknologiat, liiketoimintaympäristöt sekä tietotekniikan ja johtamisen trendit ovat vaihtuneet monta kertaa ja vaatineet nopeaa mukautumista uusiin olosuhteisiin. Uuden oppiminen, tietämyksen asiakaskohtainen soveltaminen sekä korkea ammattitaito ja työn laatu ovat kuitenkin pysyneet Intrinsicin johtoajatuksina yrityksen koko olemassaolon ajan. Intrinsic on Suomen vanhimpien itsenäisesti toimivien tietotekniikkayritysten joukossa. Yrityksen toimitusjohtaja on yksi sen perustajajäsenistä.

Työ ja ihmiset

Meillä ammattitaitoinen ohjelmistokehitys on tasapainoinen kokonaisuus luovuutta, kurinalaisuutta, ketteryyttä ja vastuullisuutta.

Olemme jatkuvasti kiinnostuneita osaavista ihmisistä, niin kokeneista ammattilaisia kuin uraansa aloittelevista työntekijöistä. Intrinsicillä pääset työskentelemään vaativien ohjelmistohankkeiden parissa ja näkemään, miten itse tehty työ helpottaa asiakkaan arkipäivää.

Meillä arvostetaan osaavaa henkilöstöämme ja avointa työskentelyilmapiiriä. Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työskentelylle on erinomaiset puitteet Tampereen keskustan toimipisteessämme. Työt tehdään normaalina työaikana ja ylitöitä vältetään viimeiseen asti. Työtyytyväisyys on ykkösasia. Näin takaamme, että myös asiakkaat ovat tyytyväisiä työmme tuloksiin.

Työvälineitä ja tekniikoita ovat mm. modernit nettisovellusten kehitystyökalut, .NET, tietokannat ja karttapalvelinohjelmistot.

Jos olet kiinnostunut työskentelystä Intrinsicissä, lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen careers(at)intrin.fi.