Intrinsic Oy on vuonna 1984 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys. Tehostamme asiakasyritysten toiminnan tuottavuutta räätälöidyillä tietojärjestelmillä. Intrinsicin erityisosaamiseen kuuluvat vaativat tekniset tietojärjestelmät, joille yhteistä on tiedonkeruu, tiedonhallinta tietokannassa, tiedon analysointi sekä tiedon visualisointiin erikoistuneet loppukäyttäjäsovellukset.

Ohjelmistokehityspalvelut

Intrinsicin ohjelmistokehityspalvelu tuottaa räätälöityjä tietojärjestelmiä tehostamaan asiakkaidemme kilpailukykyä. Tietojärjestelmän toteutusprojekti sisältää yleensä tarvittavien esiselvityksien ja määrittelyjen teon. Voimme toteuttaa järjestelmän myös ketterästi asiakkaan tekemän vaatimusmäärittelyn pohjalta. Lue lisää…

Asiantuntijapalvelut

Ohjelmistoalalla vaaditaan ajankohtaista asiantuntemusta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Intrinsicin asiantuntijat auttavat asiakkaitaan tietojärjestelmäkehityksen eri vaiheissa. Asiantuntijapalvelumme keskittyvät ohjelmistohankkeiden esiselvitykseen, toiminnalliseen määrittelyyn ja projektikonsultointiin. Lue lisää…

Tiesäätieto ja liikenteenhallinta

Intrinsic toimittaa tiedonkeruu-, varastointi ja liikennekeskusohjelmistoja Intelligent Traffic Management Finland Oy:n tiesääjärjestelmään sekä kelikeskusohjelmistoja Destia Oy:lle. Olemme myös mukana E18-tien ja liikenteenhallinnan mittavissa tietotekniikkahankkeissa. Tiehankkeesta Muurla-Lohja-välillä vastaa Ykköstie Oy. Olemme olleet rakentamassa Suomen tiesääjärjestelmää sen alusta lähtien. Lue lisää…

Teollisuuden tietojärjestelmät

Intrinsic toimittaa tietojärjestelmiä, jotka kattavat laadunohjauksen ja -valvonnan tarpeet laboratorion tiedonhallinnasta yritystason laatujohtamiseen. Lue lisää…

IntrinWay

IntrinWay on Intrinsicin kehittämä tiesäätiedon visualisointisovellus ja päätöksenteon tukijärjestelmä. IntrinWay:n käyttäjiä ovat tiesääammattilaiset kunnossapidossa, liikennekeskuksissa ja tutkimustehtävissä. Lue lisää esitteestä!

IntrinWay

Ajankohtaista

27.06.2018

IoT on merkittävässä roolissa useissa Tampereen kaupungin tulevissa tietojärjestelmähankkeissa. Järjestelmien tuottaman tiedon tehokas hyödyntäminen on perusta palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti. Kaupunki onkin julkaissut dokumentin “Kaupunkikehittäjän pikaopas IoT-maailmaan” helpottamaan datan avaamista, hyödyntämistä ja luvitusta kaupungin ja eri sidosryhmien tietojärjestelmähankkeissa.

02.01.2018

Tampereen kaupunki kehittää IoT-mallia mahdollisia tulevia hankkeita varten. Kehitystyö tapahtuu Smart Tampere -organisaation ja yritysten yhteistyönä. Tavoitteena on luoda Smart City IoT -hankemäärittelydokumentti, jossa määritellään referenssiarkkitehtuuri, datan luvitus ja rajapinnat. Hankemäärittelydokumentti tulee ohjaamaan Smart City IoT-ympäristön suunnittelua, toteutusta ja hankintoja.

Asiakkaitamme

Destia Tieyhtiö ykköstie