ohjelmistokehityspalvelut

Asiantuntijamme auttavat ohjelmistohankkeen läpiviennissä

Ohjelmistokehityspalvelut
Asiantuntijapalvelut
Tiesäätieto ja liikenteenhallinta
Teollisuuden tietojärjestelmät

Ohjelmistokehityspalvelut

Intrinsicin ohjelmistokehityspalvelu tuottaa räätälöityjä tietojärjestelmiä tehostamaan asiakkaidemme kilpailukykyä. Tietojärjestelmän toteutusprojekti sisältää yleensä tarvittavien esiselvityksien ja määrittelyjen teon. Voimme toteuttaa järjestelmän myös asiakkaan tekemien määrittelyjen pohjalta.

Selkeä yhteisten tavoitteiden asettaminen on projektitoimituksemme ensimmäinen vaihe. Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavan järjestelmän palvelutasot ja elinkaarimallin. Tekninen arkkitehtuuri ja teknologiavalinnat tehdään näitä parhaiten tukevalla tavalla.

Meillä on vahva näkemys, miten asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. Aikataulussa toteutettu vaatimukset täyttävä ohjelmisto takaa asiakkaan investoinnin kannattavuuden.

Missä olemme parhaita?

Intrinsicin erityisosaamiseen kuuluvat vaativat tekniset tietojärjestelmät, joille yhteistä on tiedonkeruu, tiedonhallinta tietokannassa, tiedon analysointi sekä tiedon visualisointiin erikoistuneet loppukäyttäjäsovellukset.

Asiakaslähtöisyys

Toimimme aina asiakaslähtöisesti ja sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään toimittamiamme järjestelmiä koko niiden elinkaaren ajan. Pitkäjänteisessä yhteistyössä sekä asiakas että toimittaja tietävät tarkalleen järjestelmän elinkaaritilan ja yllättäviinkin kehitystarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.

Laatu

Ohjelmistojen laatu lähtee asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä, ammattitaitoisista työntekijöistä, tehokkaasta tuotantoprosessista sekä kokonaisuuden hallinnasta. Intrinsicin ohjelmistotuotantoprosessin kykyä tuottaa laatua testataan jatkuvasti asiakkaiden toimesta.

Voit myös tilata esiselvityksen ja kartoittaa millainen ratkaisu sopisi parhaiten haasteisiinne.


Asiantuntijapalvelut

Ohjelmistoalalla vaaditaan ajankohtaista asiantuntemusta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Intrinsicin asiantuntijat auttavat asiakkaitaan tietojärjestelmäkehityksen eri vaiheissa. Asiantuntijapalvelumme keskittyvät ohjelmistohankkeiden esiselvitykseen, toiminnalliseen määrittelyyn ja projektikonsultointiin.

Esiselvitys

Esiselvityksessä tunnistetaan ja dokumentoidaan keskeiset kehittämiskohteet, määritellään asiakasorganisaation hankkeelle asettamat toiminnalliset tavoitteet ja kartoitetaan tarpeisiin sopivat tietojärjestelmäratkaisut. Esiselvitys voi sisältää myös mahdollisen tulevan määrittelyprojektin tai ohjelmistoprojektin alustavan projektisuunnitelman sekä tavoitteita tukevat palvelu- ja elinkaarimallit. Esiselvityksen perusteella asiakas kykenee päättämään hankkeen jatkotoimista.

Määrittely

Määrittelyvaiheessa luodaan asiakkaan kanssa yhteinen näkemys tietojärjestelmän toiminnallisuudesta. Määrittelyn tuloksena syntyvässä dokumentoinnissa kuvataan järjestelmän vaatimukset, ominaisuudet ja toiminnot. Määrittelyn perusteella asiakas voi arvioida mahdollisen järjestelmätoteutuksen aikataulua ja budjettia sekä laatia tarjouspyynnön järjestelmätoteutuksesta. Tietojärjestelmän määrittely voidaan tilata erikseen tai se voi olla osa järjestelmätoimitusta.

Projektikonsultointi

Asiantuntijamme auttavat haastavien tietojärjestelmäprojektien läpiviennissä. Meillä on vahva kokemustausta laajojen, monia sidosryhmiä sisältävien tietojärjestelmien projektoinnista. Projektin läpivientiin kuuluu olennaisesti projektin pitäminen aikataulussa ja budjetissa, sidosryhmien ja muutosten hallinta, riskienhallinta, laadunvarmistus, käyttöönottoprosessit ja järjestelmän toimivuuden varmistaminen tuotantoympäristössä.


Tiesäätieto ja liikenteenhallinta

Intrinsic toimittaa tiedonkeruu-, varastointi ja liikennekeskusohjelmistoja Fintraffic Tie Oy:n tiesääjärjestelmään sekä kelikeskusohjelmistoja Destia Oy:lle. Olemme myös mukana E18-tien ja liikenteenhallinnan mittavissa tietotekniikkahankkeissa. Tiehankkeesta Muurla-Lohja-välillä vastaa Ykköstie Oy. Olemme olleet rakentamassa Suomen tiesääjärjestelmää sen alusta lähtien.

Tiesääjärjestelmä on automaattinen tietojärjestelmä, joka välittää sää- ja kelitiedot sekä niiden ennusteet teiden kunnossapidosta vastaaville henkilöille. Tiesääasemaverkosto havainnoi jatkuvasti säätä ja keliä kaikilla pääteillä. Sää- ja liikennetietoja seurataan Windows- ja selainpohjaisilla sovelluksilla karttakäyttöliittymiä hyödyntäen.

Suomi on talvisin kylmä ja luminen maa ja ajokelit sen mukaisesti haastavia. Tavoitteena on turvallisempi ja sujuvampi talviajan liikenne.

Tiesääjärjestelmä tehostaa teiden talvihoitoa vaihtuvissa sää- ja keliolosuhteissa:

  • sää- ja kelitiedon hallinta
  • ennakoivat toimenpiteet
  • oikea-aikainen liukkauden torjunta
  • nopea liikkeellelähtö
  • suolan käytön optimointi
  • suunnitelmallinen toiminta

IntrinWay

IntrinWay on Intrinsicin kehittämä tiesäätiedon visualisointisovellus ja päätöksenteon tukijärjestelmä. IntrinWay:n käyttäjiä ovat tiesääammattilaiset kunnossapidossa, liikennekeskuksissa ja tutkimustehtävissä.

tiesääjärjestelmä ammattilaisille karttaikkuna kelikamera
Lue lisää IntrinWaystä!

Teollisuuden tietojärjestelmät

Intrinsic toimittaa teollisuuteen tietojärjestelmiä, jotka kattavat laadunohjauksen ja -valvonnan tarpeet laboratorion tiedonhallinnasta yritystason laatujohtamiseen.

Järjestelmämme tukevat myös prosessiteollisuustuotteiden asiakaskohtaista tuotedifferentiointia. Laadunohjausjärjestelmien rakentaminen perustuu aina ratkaisukonsultoinnin kautta tehtävälle tarvemäärittelylle. Toteutuksessa käytetään räätälöitäviä komponentteja. Toteutus pilkotaan erikseen toimitettavissa ja käyttöönotettavissa oleviin osajärjestelmiin.

Kiinnostuitko?