Tampereen kaupunki julkisti IoT-suuntaviivat, Intrinsic mukana määrittelytyössä

IoT on merkittävässä roolissa useissa Tampereen kaupungin tulevissa tietojärjestelmähankkeissa. Järjestelmien tuottaman tiedon tehokas hyödyntäminen on perusta palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti. Kaupunki onkin julkaissut dokumentin “Kaupunkikehittäjän pikaopas IoT-maailmaan” helpottamaan datan avaamista, hyödyntämistä ja luvitusta kaupungin ja eri sidosryhmien tietojärjestelmähankkeissa.

Intrinsic oli alusta lähtien mukana dokumentin määrittelytyössä. Intrinsicillä on pitkä kokemus vaativien tiedonkeruu- ja visualisointijärjestelmien toteutuksesta, joten osallistuminen tähän määrittely- ja kirjoitustyöhön oli hyvin luontevaa.

Dokumentti toteutettiin kaupungin Smart Tampere -ohjelmassa kehitetyllä avoimen määrittelyn prosessilla, jossa kaupunki, yritykset ja muut sidosryhmät yhdessä etsivät ratkaisua annettuun haasteeseen. Avoimen määrittelyn tulos on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisessä.

Lisätietoa Smart Tampere -ohjelmasta löytyy täältä.