Valtakunnalliset tiesääpäivät 3.-4.6.2015 Kouvolassa, Intrinsic Oy mukana

Yhteenveto tapahtumasta ja Intrinsic Oy:n Tiesääpäivillä pitämä esitys.

Tiesääpäivät on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joka toinen vuosi järjestämä tapahtuma teiden talvikunnossapitoon ja liikenteen hallintaan tiesääasioissa liittyville tahoille. Näitä tahoja ovat mm. Liikennevirasto, liikennekeskukset, sääpalveluyritykset, tiesäähän liittyviä tuotteita ja palveluja toimittavat yritykset sekä tiesäähän liittyvät asiantuntijat.

Tiesääpäivillä esitelmöidään ja keskustellaan tiesään uusimmista kehitysasioista sekä Suomen että kansainväliselläkin tasolla. Tiesääpäivät on myös tärkeä alan ammattilaisten verkostoitumistapahtuma.

Intrinsicin piti esityksen aiheesta Avointa dataa hyödyntävä tiesääjärjestelmä. Esityksessä kuvattiin Intrinsicin kehittämä Liikennevirastosta riippumaton tiesääjärjestelmä, joka hyödyntää avointa säädataa ja toisaalta ennustepalveluista hankittavaa dataa. Järjestelmällä voidaan tuottaa asiakaskohtaisia tiesääratkaisuja ja palveluja esimerkiksi talviurakoitsijoiden käyttöön. Sitä voidaan hyödyntää myös upotettuna vaikkapa ajoneuvotietokoneissa erityisen tiedonsiirtorajapinnan kautta. Käytännön toimintaa demottiin IntrinWay- käyttöliittymällä. Esitys herätti laajaa mielenkiintoa ja jatkokeskusteluja.

Muissa tämän vuoden esityksissä kuultiin mm. uusista ennustepalveluista ja niiden verifioinneista, Liikenneviraston tiesääjärjestelmän kehitystilanteesta ja uusista tiesääasemateknologioista.

Erinomaisen onnistunut ja kaikille osapuolille hyödyllinen tilaisuus!