27.06.2018

Tampereen kaupunki julkisti IoT-suuntaviivat, Intrinsic mukana määrittelytyössä

IoT on merkittävässä roolissa useissa Tampereen kaupungin tulevissa tietojärjestelmähankkeissa. Järjestelmien tuottaman tiedon tehokas hyödyntäminen on perusta palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti. Kaupunki onkin julkaissut dokumentin “Kaupunkikehittäjän pikaopas IoT-maailmaan” helpottamaan datan avaamista, hyödyntämistä ja luvitusta kaupungin ja eri sidosryhmien tietojärjestelmähankkeissa.

Intrinsic oli alusta lähtien mukana dokumentin määrittelytyössä. Intrinsicillä on pitkä kokemus vaativien tiedonkeruu- ja visualisointijärjestelmien toteutuksesta, joten osallistuminen tähän määrittely- ja kirjoitustyöhön oli hyvin luontevaa.

Dokumentti toteutettiin kaupungin Smart Tampere -ohjelmassa kehitetyllä avoimen määrittelyn prosessilla, jossa kaupunki, yritykset ja muut sidosryhmät yhdessä etsivät ratkaisua annettuun haasteeseen. Avoimen määrittelyn tulos on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisessä.

Dokumentti ja lisätietoa löytyy täältä.

Kuva: Tampereen kaupunki