02.01.2018

Tampereen kaupunki valmistautuu IoT-hankkeisiin

Tampereen kaupunki kehittää IoT-mallia mahdollisia tulevia hankkeita varten. Kehitystyö tapahtuu Smart Tampere -organisaation ja yritysten yhteistyönä. Tavoitteena on luoda Smart City IoT -hankemäärittelydokumentti, jossa määritellään referenssiarkkitehtuuri, datan luvitus ja rajapinnat. Hankemäärittelydokumentti tulee ohjaamaan Smart City IoT-ympäristön suunnittelua, toteutusta ja hankintoja.

Suuressa organisaatiossa eri tietojärjestelmistä tulee helposti siilomaisia. Tieto ei kulje järjestelmien välillä ja seurauksena syntyy eri osastojen päällekkäistä toimintaa. Hankkeiden ja projektien kokonaisuuden hallinta on vaikeata. IoT-hankemäärittelydokumentti auttaa löytämään keinoja pois siilomaisista ratkaisuista kohti tiedon laajempaa hyödyntämistä. Kaupungin tarkoitus on jakaa järjestelmien tuottamaa dataa myös avointen rajapintojen kautta. Tällöin yritykset ja muut kaupungin sidosryhmät pääsevät kehittämään tuotteita ja palveluja kaupungin tarjoaman tiedon pohjalta.

Dokumenttia työstetään työpajoissa, joissa on mukana sekä Tampereen kaupungin että yritysten asiantuntijoita. Kaupunki vastaa toimialaosaamisesta sekä reunaehdoista ja yritykset tuovat panoksensa suunnitteluun osaamisalueidensa mukaisesti. Määrittelydokumentti tulee olemaan avointa tietoa ja sen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2018. Intrinsic on mukana määrittelytyössä.

Lisätietoa asiasta löytyy täältä.

Smart Tampere ecosystem