[IntrinsicOykuvat/Ohjelmisto_banneri.png]
Ohjelmistokehityspalvelut
Intrinsicin ohjelmistokehityspalvelu tuottaa räätälöityjä tietojärjestelmiä tehostamaan asiakkaidemme kilpailukykyä. Tietojärjestelmän toteutusprojekti sisältää yleensä tarvittavien esiselvityksien ja määrittelyjen teon. Voimme toteuttaa järjestelmän myös asiakkaan tekemien määrittelyjen pohjalta.
Selkeä yhteisten tavoitteiden asettaminen on projektitoimituksemme ensimmäinen vaihe. Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavan järjestelmän palvelutasot ja elinkaarimallin. Tekninen arkkitehtuuri ja teknologiavalinnat tehdään näitä parhaiten tukevalla tavalla.
Meillä on vahva näkemys, miten asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. Aikataulussa toteutettu vaatimukset täyttävä ohjelmisto takaa asiakkaan investoinnin kannattavuuden.
Missä olemme parhaita?
Intrinsicin erityisosaamiseen kuuluvat vaativat tekniset tietojärjestelmät, joille yhteistä on tiedonkeruu, tiedonhallinta tietokannassa, tiedon analysointi sekä tiedon visualisointiin erikoistuneet loppukäyttäjäsovellukset.
Asiakaslähtöisyys
Toimimme aina asiakaslähtöisesti ja sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään toimittamiamme järjestelmiä koko niiden elinkaaren ajan. Pitkäjänteisessä yhteistyössä sekä asiakas että toimittaja tietävät tarkalleen järjestelmän elinkaaritilan ja yllättäviinkin kehitystarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.
Laatu
Ohjelmistojen laatu lähtee asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä, ammattitaitoisista työntekijöistä, tehokkaasta tuotantoprosessista sekä kokonaisuuden hallinnasta. Intrinsicin ohjelmistotuotantoprosessin kykyä tuottaa laatua testataan jatkuvasti asiakkaiden toimesta.
Kiinnostuitko?
[IntrinsicOykuvat/Ota_yhteyttä.png]
Voit myös tilata esiselvityksen ja kartoittaa millainen ratkaisu sopisi parhaiten haasteisiinne.