[IntrinsicOykuvat/Intrinsic_banneri.png]
Intrinsic Oy
Intrinsic Oy on vuonna 1984 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys. Tehostamme asiakasyritysten toiminnan tuottavuutta räätälöidyillä tietojärjestelmillä. Vastaamme tekemisistämme koko järjestelmäinvestoinnin elinkaaren ajan.
Meillä on vahva näkemys ja kokemus siitä, miten asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. Tietojärjestelmien toteutus ja toimitus aikataulussa varmistaa asiakkaan järjestelmäinvestoinnin kannattavuuden. Toimitamme korkean vaativuustason tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmiä valituille asiakassegmenteille. Ratkaisumme jakautuvat tiesäätietoon ja liikenteenhallintaan liittyviin järjestelmiin sekä teollisuuden laadunohjausjärjestelmiin. Järjestelmät palvelevat muuttuvien olosuhteiden hallintaa ja optimointia.
Tekniseltä kannalta järjestelmille on yhteistä vaativa tiedonkeruu mittalaitteilta, tiedon hallinta tietokannassa, tiedon analysointi sekä loppukäyttäjäsovellukset tiedon hyödyntämiseen. Toimittamamme järjestelmät kommunikoivat sujuvasti muiden tietojärjestelmien kanssa. Palvelukokonaisuus koostuu tarvittavasta ratkaisukonsultoinnista, kokonaisuuden hallinnan varmistavista projektipalveluista, järjestelmäkehityksestä sekä ylläpidosta. Toimipisteemme sijaitsee Tampereen keskustassa.
Pitkäjänteisyys ja vakaus
Sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään toimittamiamme järjestelmiä koko niiden elinkaaren ajan. Asiakkaan ei tarvitse sietää teknologiahypyistä aiheutuvia katkoksia ja epäjatkuvuuksia järjestelmien käytössä ja kehityksessä. Pitkäjänteisessä yhteistyössä sekä asiakas että toimittaja tietävät tarkalleen järjestelmän elinkaaritilan ja yllättäviinkin kehitystarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.
Toimitettavat järjestelmät ja niihin tehtävät muutokset testataan kattavasti aina ennen käyttöönottoa. Tuotantokäytössä virheitä ei saa enää esiintyä.
Ammattitaito ja vastuu
Meillä henkilökunta vastaa työnsä tuloksista. Tehty työ ei katoa mihinkään abstraktiin bittiavaruuteen vaan näkyy suoraan asiakkaan järjestelmien kehittymisenä ja loppukäyttäjien reaktioina. Meille on kunnia-asia, että nämä reaktiot pysyvät positiivisina. Henkilökunnallamme on pitkä kokemus vaativien tietojärjestelmien kehittämisestä ja toimimisesta suoraan asiakkaan kanssa. Suurimmalla osalla on diplomi-insinöörin tutkinto.
Laatu
Tietojärjestelmän laatu lähtee asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä, ammattitaitoisista tekijöistä, kurinalaisesta tuotantoprosessista sekä kokonaisuuden hallinnasta. Intrinsicin ohjelmistotuotantoprosessin kykyä tuottaa laatua testataan jatkuvasti asiakkaiden toimesta.